Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Biển đảo quê hương

Hang quân dân y

Hang quân dân y

... (Xem tiếp)

Khu di tích mộ Chị Sứ – Hòn Đất

Khu di tích mộ Chị Sứ - Hòn Đất

... (Xem tiếp)

Phòng thuốc Nam đình Nguyễn Trung Trực

Phòng thuốc Nam đình Nguyễn Trung Trực

Nằm ở tận cùng phía Tây Nam của Tổ quốc, Kiên Giang như một vải lụa mềm đa sắc bám giữ biển Tây. Trên 140 hòn đảo lớn nhỏ trên vùng biển Kiên Giang là những viên ngọc sáng ngời giữa trùng dương bao la, nơi đây đang có những con người ngày đêm bám biển vươn khơi gìn giữ đất trời thiêng liêng của Tổ quốc. 140 tập phim Ký sự truyền hình Biển đảo quê hương là những... (Xem tiếp)

Đình thờ Nguyễn Trung Trực

Đình thờ Nguyễn Trung Trực

Nằm ở tận cùng phía Tây Nam của Tổ quốc, Kiên Giang như một dải lụa mềm đa sắc bám giữ biển Tây. Trên 140 hòn đảo lớn nhỏ trên vùng biển Kiên Giang là những viên ngọc sáng ngời giữa trùng dương bao la, nơi đây đang có những con người ngày đêm bám biển vươn khơi gìn giữ đất trời thiêng liêng của Tổ quốc. ... (Xem tiếp)

Thành phố bên bờ biển Tây

Thành phố bên bờ biển Tây

Nằm ở tận cùng phía Tây Nam của Tổ quốc, Kiên Giang như một dải lụa mềm đa sắc bám giữ biển Tây. Trên 140 hòn đảo lớn nhỏ trên vùng biển Kiên Giang là những viên ngọc sáng ngời giữa trùng dương bao la, nơi đây đang có những con người ngày đêm bám biển vươn khơi gìn giữ đất trời thiêng liêng của Tổ quốc.... (Xem tiếp)

Hòn Lại Sơn

Hòn Lại Sơn

... (Xem tiếp)

Trang 4 trên 41234