Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chính quyền điện tử

Chính quyền điện tử (Số 19)

Chính quyền điện tử (Số 19)

... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 18)

Chính quyền điện tử (Số 18)

... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 17)

Chính quyền điện tử (Số 17)

... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 16)

Chính quyền điện tử (Số 16)

Tỉnh Kiên Giang tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ công trực tuyến tại các Sở, Ban ngành... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 15)

Chính quyền điện tử (Số 15)

Đánh giá chỉ số cải cách hành chính... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 14)

Chính quyền điện tử (Số 14)

Ngành y tế tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động điều hành quản lý khám chữa bệnh... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 13)

Chính quyền điện tử (Số 13)

Kiên Giang xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 12)

Chính quyền điện tử (Số 12)

Xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang tập trung cải cách hành chính bộ phận một cửa... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 11)

Chính quyền điện tử (Số 11)

Lợi ích thiết thực của hệ thống quản lý chất lượng ISO tại Sở Nội vụ... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 10)

Chính quyền điện tử (Số 10)

Hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, khảo sát mức độ hài lòng về dịch vụ hành chính công... (Xem tiếp)

Trang 3 trên 41234