Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chính quyền điện tử

Chính quyền điện tử (Số 15)

Chính quyền điện tử (Số 15)

... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 14)

Chính quyền điện tử (Số 14)

... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 13)

Chính quyền điện tử (Số 13)

Kiên Giang xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 12)

Chính quyền điện tử (Số 12)

Xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang tập trung cải cách hành chính bộ phận một cửa... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 11)

Chính quyền điện tử (Số 11)

Lợi ích thiết thực của hệ thống quản lý chất lượng ISO tại Sở Nội vụ... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 10)

Chính quyền điện tử (Số 10)

Hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, khảo sát mức độ hài lòng về dịch vụ hành chính công... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 09)

Chính quyền điện tử (Số 09)

Kiên Giang chú trọng phát triển đồng bộ hệ thống phần mềm quản lý văn bản, trang hồ sơ công vụ, hộp thư điện tử công vụ... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 08)

Chính quyền điện tử (Số 08)

Điểm sáng trong ứng dụng công nghệ thông tin cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 07)

Chính quyền điện tử (Số 07)

UBND tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị trực tuyến công bố kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang phiên bản 1.0... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 06)

Chính quyền điện tử (Số 06)

Nói đến hiện đại hóa nền hành chính là việc áp dụng công nghệ thông tin ... (Xem tiếp)

Trang 3 trên 41234