Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chính quyền điện tử

Chính quyền điện tử (Số 09)

Chính quyền điện tử (Số 09)

... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 08)

Chính quyền điện tử (Số 08)

... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 07)

Chính quyền điện tử (Số 07)

UBND tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị trực tuyến công bố kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang phiên bản 1.0... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 06)

Chính quyền điện tử (Số 06)

Nói đến hiện đại hóa nền hành chính là việc áp dụng công nghệ thông tin ... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 05)

Chính quyền điện tử (Số 05)

Thời gian qua, UBND tỉnh Kiên Giang tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ công trực tuyến tại các sở, ban ngành... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 04)

Chính quyền điện tử (Số 04)

Để góp phần đáp ứng được nhu cầu xây dựng một chính quyền điện tử hiệu quả, công khai và minh bạch, đặc biệt với mục tiêu xây dựng một văn phòng điện tử không giấy tờ, VNPT đã cung cấp triển khai phần mền quản lý và điều hành IOFFICE ... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 03)

Chính quyền điện tử (Số 03)

UBND tỉnh Kiên Giang và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN đã tổ chức hội nghị triển khai đề án xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố thông minh giai đoạn 1... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 02)

Chính quyền điện tử (Số 02)

Kiên Giang ứng dụng công nghệ thông tin như thế nào tại các cơ quan hành chính nhà nước và các doanh nghiệp... ... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 01)

Chính quyền điện tử (Số 01)

Cuộc sống hiện đại, sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin đã mang lại cho chúng ta nhiều tiện ích, trải nghiệm và nâng cao hiệu quả công việc. Để bắt kịp với sự tiến bộ đòi hỏi con người phải liên tục cập nhật những cái mới, không ngừng nâng cao kiến thức, đủ thông tin để phục vụ cho công việc hàng ngày...... (Xem tiếp)

Trang 4 trên 41234