Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chính quyền điện tử

Chính quyền điện tử (Số 12)

Chính quyền điện tử (Số 12)

... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 11)

Chính quyền điện tử (Số 11)

... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 10)

Chính quyền điện tử (Số 10)

Hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, khảo sát mức độ hài lòng về dịch vụ hành chính công... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 09)

Chính quyền điện tử (Số 09)

Kiên Giang chú trọng phát triển đồng bộ hệ thống phần mềm quản lý văn bản, trang hồ sơ công vụ, hộp thư điện tử công vụ... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 08)

Chính quyền điện tử (Số 08)

Điểm sáng trong ứng dụng công nghệ thông tin cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 07)

Chính quyền điện tử (Số 07)

UBND tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị trực tuyến công bố kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang phiên bản 1.0... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 06)

Chính quyền điện tử (Số 06)

Nói đến hiện đại hóa nền hành chính là việc áp dụng công nghệ thông tin ... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 05)

Chính quyền điện tử (Số 05)

Thời gian qua, UBND tỉnh Kiên Giang tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ công trực tuyến tại các sở, ban ngành... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 04)

Chính quyền điện tử (Số 04)

Để góp phần đáp ứng được nhu cầu xây dựng một chính quyền điện tử hiệu quả, công khai và minh bạch, đặc biệt với mục tiêu xây dựng một văn phòng điện tử không giấy tờ, VNPT đã cung cấp triển khai phần mền quản lý và điều hành IOFFICE ... (Xem tiếp)

Chính quyền điện tử (Số 03)

Chính quyền điện tử (Số 03)

UBND tỉnh Kiên Giang và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN đã tổ chức hội nghị triển khai đề án xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố thông minh giai đoạn 1... (Xem tiếp)

Trang 4 trên 512345