Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Công tác Dân vận

Công tác Dân vận (10/10/2017)

Công tác Dân vận (10/10/2017)

... (Xem tiếp)

Công tác Dân vận (26/09/2017)

Công tác Dân vận (26/09/2017)

... (Xem tiếp)

Công tác Dân vận (12/09/2017)

Công tác Dân vận (12/09/2017)

... (Xem tiếp)

Công tác Dân vận (21/08/2017)

Công tác Dân vận (21/08/2017)

Phụ nữ Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang thi đua thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới... (Xem tiếp)

Công tác Dân vận (07/08/2017)

Công tác Dân vận (07/08/2017)

Xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang vận động người dân chăm lo cho người già neo đơn... (Xem tiếp)

Công tác Dân vận (25/07/2017)

Công tác Dân vận (25/07/2017)

Ghi nhận kết quả công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2017... (Xem tiếp)

Công tác Dân vận (11/07/2017)

Công tác Dân vận (11/07/2017)

Chi hội phụ nữ ấp Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng vận động chị em tham gia góp vốn mua bồn dự trữ nước sạch sử dụng... (Xem tiếp)

Công tác Dân vận (26/06/2017)

Công tác Dân vận (26/06/2017)

Ông Năm Chiến làm dân vận... (Xem tiếp)

Công tác Dân vận (13/06/2017)

Công tác Dân vận (13/06/2017)

Phản ánh về công tác vận động quần chúng thực hiện bếp ăn từ thiện tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang... (Xem tiếp)

Công tác Dân vận (23/05/2017)

Công tác Dân vận (23/05/2017)

Kiên Giang thực hiện tốt công tác phản biện xã hội... (Xem tiếp)

Trang 1 trên 212