Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Giáo dục

Giáo dục và đào tạo (23/03/2019)

Giáo dục và đào tạo (23/03/2019)

... (Xem tiếp)

Giáo dục và đào tạo (27/10/2018)

Giáo dục và đào tạo (27/10/2018)

... (Xem tiếp)

Giáo dục & đào tạo (26/05/2018)

Giáo dục & đào tạo (26/05/2018)

Giáo dục & đào tạo (26/05/2018)... (Xem tiếp)

Giáo dục & đào tạo (27/01/2018)

Giáo dục & đào tạo (27/01/2018)

... (Xem tiếp)

Giáo dục & đào tạo (23/12/2017)

Giáo dục & đào tạo (23/12/2017)

Hà Tiên nâng cao chất lượng giáo dục... (Xem tiếp)

Giáo dục & đào tạo (22/07/2017)

Giáo dục & đào tạo (22/07/2017)

Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố kết quả chính thức kỳ thi PTTH quốc gia 2017, Kiên Giang có 96.4% thí sinh tốt nghiệp phổ thông... (Xem tiếp)

Giáo dục & đào tạo (24/06/2017)

Giáo dục & đào tạo (24/06/2017)

Trước khi bước vào kỳ thi PTTH quốc gia năm nay, hầu hết các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đều tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 ... (Xem tiếp)

Giáo dục & đào tạo (27/05/2017)

Giáo dục & đào tạo (27/05/2017)

Học viên lớn tuổi sẽ gặp khó khăn trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay ... (Xem tiếp)

Giáo dục và đào tạo (25/03/2017

Giáo dục và đào tạo (25/03/2017

Những điểm mới trong qui chế thi và những hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2017... (Xem tiếp)

Chuyên đề Giáo dục & Đào tạo (28/11/2015)

Chuyên đề Giáo dục & Đào tạo (28/11/2015)

... (Xem tiếp)

Trang 1 trên 212