Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng toàn dân (15/10/2017)

Quốc phòng toàn dân (15/10/2017)

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân (01/10/2017)

Quốc phòng toàn dân (01/10/2017)

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân (17/09/2017)

Quốc phòng toàn dân (17/09/2017)

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân (19/08/2017)

Quốc phòng toàn dân (19/08/2017)

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân (16/07/2017)

Quốc phòng toàn dân (16/07/2017)

Ghi nhận về lễ xuất quân các hoạt động tết quân dân 2018 được tổ chức tại xã Ngọc Thành, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân (02/07/2017)

Quốc phòng toàn dân (02/07/2017)

Những hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân (18/06/2017)

Quốc phòng toàn dân (18/06/2017)

Hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân (05/06/2017)

Quốc phòng toàn dân (05/06/2017)

Những hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân (21/05/2017)

Quốc phòng toàn dân (21/05/2017)

Những hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân (08/05/2017)

Quốc phòng toàn dân (08/05/2017)

Đảng ủy quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ bộ đội cụ Hồ... (Xem tiếp)

Trang 1 trên 212