KG

11h30 : Phim Hàn Quốc “Sự thật nghiệt ngã” (Tập 54-55) – Hết

KG1

11h30 : Thời sự Kiên Giang – Bản tin Quốc tế - Thể thao

Radio

11:30 – 11:42 : Thời sự tổng hợp