KG

22h45 : Bản tin cuối ngày – Thế giới 24 giờ

KG1

23h00: Ca nhạc “Dạt dào tiếng quê hương”

Radio