KG

08h00 : Ca nhạc “Lòng mẹ”

KG1

7h45 : Chương trình Vợ chồng son

Radio

08:00 – 08:30 Ca Nhac -My Idol