KG

15h15 : Phim truyện Trung Quốc “Truyền thuyết hồ ly” (Tập 39)

KG1

15h20 : Chương trình tiếng Khmer

Radio

14h30 Ca nhạc yêu cầu trực tiếp