KG

22h45 : Bản tin cuối ngày – Thế giới 24 giờ

KG1

23h00 : Ca nhạc “Hát cho cuộc đời”

Radio