KG

08:00 Ca nhạc “Người tình không đến”

KG1

08:10 Thông báo – Nhắn tin – Giới thiệu chương trình

Radio

07:30 Hòa sóng VOH