KG

07h50 : Phim sitcom “Hẻm không sợ vợ” (Tập 18)

KG1

7h15 : Phim truyện Trung Quốc “Truyền thuyết Hồ ly” (Tập 32-33)

Radio

7h30 Sân khấu truyền thanh