KG

11h30 : Phim truyện Trung Quốc “Vịnh xuân quyền” (Tập 27-28)

KG1

11h30 : Phim truyện Đài Loan ”Đứng giữa trời nắng” (P2 - Tập 40-41)

Radio

12h00 Ca nhạc cải Lương