KG

16h15 : Bản tin quốc tế - thể thao

KG1

16h15 : Phim truyện Nhật Bản “Thiên đường bánh ngọt” (Tập 14-15)

Radio

16:00 – 16:30 Trực tiếp: Tư vấn sức khỏe