Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Giới thiệu

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH KIÊN GIANG
Số 39 Đống Đa – Thành phố Rạch Giá – Tỉnh Kiên Giang
Tel: 0297 3812192          Fax: 0297 3813990
Email: ptthkg@kgtv.vn     Website: www.kgtv.vn

dai ptva th ghep may 201`5

Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang (KG), là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và Chính quyền, đồng thời là diễn đàn của nhân dân tỉnh Kiên Giang. Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang được thành lập ngày 2 tháng 9 năm 1977, có chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà  nước, phản ánh kịp thời các mặt hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hóa xã hội, góp phần giáo dục nâng cao dân trí và đáp ứng nhu cầu giải trí của nhân dân trong tỉnh và các vùng lân cận.

Trải qua quá trình hoạt động, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang (KG) không ngừng lớn mạnh và phát triển; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với việc tăng thời lượng phát sóng, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang (KG) còn không ngừng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, luôn đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện chương trình, mở rộng diện phủ sóng phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… và đáp ứng ngày càng  tốt hơn nhu cầu thông tin giải trí, hưởng thụ văn hoá tinh thần của cán bộ, nhân dân tỉnh nhà.

Hiện nay sóng phát thanh và truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang (KG)  phủ khắp trong tỉnh và trong khu vực.

Thời lượng phát sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang  (KG): 16 giờ /ngày.

Thời lượng phát sóng truyền hình (KG, KG1) của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang  (KG) : 19 giờ /ngày

Phòng Kỹ thuật Truyền dẫn phát sóng được trang bị hệ thống phòng Tổng khống chế và sắp xếp chương trình tự động có khả năng phát sóng 24/24.

Truyền dẫn chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang (KG) trên các hạ tầng truyền dẫn:

– Truyền hình số mặt đất SDTV kênh 34
– Vệ tinh Vinasat 1
– AVG
– MyTV
– Cáp SCTV
– Cáp VIETTEL

– HTV – ONLINE

MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA ĐÀI

* BAN GIÁM ĐỐC

– Giám Đốc – Tổng Biên tập : Trịnh Bé Dũng   

Điện thoại : 0949945181

–  Phó Giám Đốc : Cô Văn Tại

Điện thoại : 0918629997

–  Phó Giám Đốc : Nguyễn Thanh Cao

Điện thoại : 0913611741

 * PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÁNH

– Trưởng phòng : Phạm Tô Hoài

Điện thoại : 0913687602

– Phó trưởng phòng : Nguyễn Minh Đăng

Điện thoại : 0918484197

– Phó trưởng phòng : Nguyễn Thị Bích Phượng

Điện thoại : 0913687809

 * PHÒNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ  

– Trưởng phòng : Cao Minh Thành

Điện thoại : 0918382072

– Phó trưởng phòng : Đào Trọng Tuyến

Điện thoại : 0913197484

– Phó trưởng phòng : Nguyễn Quang Tuấn

Điện thoại : 0989682572

 * PHÒNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

– Trưởng phòng : Hình Hữu Đức

Điện thoại : 0913820696

– Phó trưởng phòng : Nguyễn Việt Thanh

Điện thoại : 0918733003

 * PHÒNG SẢN XUẤT PHIM VÀ VĂN NGHỆ – GIẢI TRÍ

– Trưởng phòng : Phan Thanh Vũ

Điện thoại : 0918083236

– Phó trưởng phòng : Võ Ngọc Vinh

Điện thoại : 0913848197

– Phó trưởng phòng : Huỳnh Thị Mỹ Phụng

Điện thoại : 0932863132         

 * PHÒNG CHUYÊN ĐỀ  

– Trưởng phòng : Võ Tấn Uyên

Điện thoại : 0913683978

– Phó trưởng phòng : Lê Thị Bích

Điện thoại : 0908040068

* PHÒNG THỜI SỰ

– Trưởng phòng : Đỗ Tiến Lực

Điện thoại : 0989157999

– Phó trưởng phòng :  Đỗ Quốc Bửu

Điện thoại : 0913487123

– Phó trưởng phòng : Lê Duy Thắng

Điện thoại : 0918529126

 * PHÒNG BIÊN TẬP CHƯƠNG TRÌNH   

– Trưởng phòng : Nguyễn Tấn Hoàng

Điện thoại : 0918435274

– Phó trưởng phòng : Nguyễn Thy Lệ

Điện thoại : 01299999108

– Phó trưởng phòng : Trần Thị Hằng

Điện thoại : 0903020199

 * PHÒNG PHÁT THANH

– Trưởng phòng :

Điện thoại :

– Phó trưởng phòng : Đoàn Hồng Phúc

Điện thoại : 0913732614

– Phó trưởng phòng :

Điện thoại :

 * PHÒNG  BIÊN TẬP TIẾNG KHMER

– Trưởng phòng : Chương Nhỏ

Điện thoại : 0918141889

– Phó trưởng phòng :

Điện thoại:

 * PHÒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO   

– Trưởng phòng :

Điện thoại :

– Phó Trưởng phòng: Dương Thị Tuyết Lan

Điện thoại: 0918668482

 * TỔ PHÁT SÓNG HÒN ME

– Tổ trưởng : Nguyễn Ngọc Minh

Điện thoại : 0918841167

 

Để lại nhận xét

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.